Friday, 27 December 2013

stepenice


korak, po korak, po korak. bilo ovde ili tamo negde, posle odredjenog vremena koračanja, naići ću na stepenice. nemoguće ih je izbeći. pojave se u različitim veličinama i sa različitim sastavnim delovima.

pokretne, drvene, plitke, široke, sjajne, nerdjajuće, spiralne, imaginarne, uske, elegantne, duhovne, sa rukodrzačima ili bez, za suteren, za nebo, za terasu, spoljne ili u kuci... ali uvek vode samo gore ili dole!

Wednesday, 18 December 2013

na obali aherona

sve duše su mirno cekale. nisu pištale, niti se gurale, nisu plovile same, niti bežale. fine neke duše, možda ih zato nema.

Tuesday, 17 December 2013

Odraz


Staklena kugla za predvidjanje budućnosti i prelamanje stvarnosti. Refleksija, mešanje detalja, ljudi i boja. Kako onda da znam, da li je ono što vidim moje izobličenje ili obično ogledanje? Da li je to sada ili će tek da bude?