Tuesday, 31 July 2012

suživot


Jedan stepenik više od uklapanja. Protezanje, prelivanje, mešanje. Teže za prepoznavanje i odvajanje, ali takođe 100% prirodno - drvo, voda, kamen.

uklapanjeSnaga. 100% prirodno poreklo - drvo, voda, kamen.