Saturday, 19 November 2011

Misty Way


Prikriven maglom ili iluzijama, potpuno jasan i prav put moze da nestane u sekundi..

Tuesday, 8 November 2011

Inside


Unitrašnjost svakog organizma je sastavljena od cevčica kroz koje prolaze snovi i nadanja, liftova koji prenose zahteve i usput stvaraju potrebe, kao i velikog broja utega koje sprečavaju da iznutra izađe napolje..