Monday, 17 June 2013

žbun


Shimmering neon lights
And at the fall of night
This city's made of light

Sunday, 16 June 2013

prelivanje


Lep primer kako zaista izgleda promena. Kada se dođe do granice, pa onda još samo malo pomeri preko toga. Santimetar po santimetar, lagano se preliva, jer jedna strana mora da popusti. Pametnija, možda?