Monday, 29 July 2013

Reflection 3


bilo je veoma toplo, pa su mi ispale reci u musavu, tromu vodu. ostale su tamo, nisu nedostajale, bilo je dovoljno drugih senzacija da me zaokupi.

Thursday, 25 July 2013

Detalj


Kamen po kamen, trvdjava. A u njoj basta, sa fontanom i zlatnim ribicama. Voda zubori, pravi odsjaje suncu, posmatra ljude i biljke oko sebe. Ljudi se muvaju unaokolo godinama i menjaju samo detalje.